1   4   5
         
2   3   6
         
7   8   9
         
10   11   12
         
13   14   16
         
21   17   18
         
19   20   15
         
19   20   15
         
23   24   25
         
23   24   25
         
23   24   25
         
23   23   25
         
25   24   25
         
23   24   25
         
23   24   25
         
23   24   25
         
23   24   25
         
26   27   28
         

บรรยากาศ


29   30   40
         
32   33   34
         
35   36   37
         
38   31   43
         
41   42   39
         

ห้องจัดเลี้ยง


44   45   46
         
47   48   49
         
50   51   52